02166057794

محصولات شرکت

تماس بگیرید تستر روغن ترمز
تماس بگیرید فاز متر دیجیتال
تماس بگیرید دماسنج دیجیتال

بخشي از دوره هاي اجراء شده ویژه ماشین آلات عمراني توسط شركت فني مهندسي فلك ساز پارس
 

سال اجراء

تعداد دوره

محل اجراء

عنوان دوره

 

83-84

2

مركز آموزش عالي وزارت راه و ترابري

سيستم هاي هيدرواستاتيك

1

82-83-84-85

6

مركز آموزش عالي وزارت راه و ترابري

آشنايي با مراقبت وضعيت ماشين آلات

2

82-83-84- 85-86 - 88

12

مركز آموزش عالي وزارت راه و ترابري

مديريت بهره برداري از ماشين آلات عمراني

3

82-83

2

مركز آموزش عالي وزارت راه و ترابري

هيدروليك لودر و غلتك هاي هپكو

‌4

84-86

2

شركت راهسازي و عمران ايران

مديريت بهره برداري از ماشين آلات عمراني

5

84-88-87

10

سازمان مهندسي و عمران شهرداري تهران

اپراتوري ماشين آلات عمراني

6

84 88-87

10

سازمان مهندسي و عمران شهرداري تهران

سرويس و نگهداري ماشين آلات عمراني

7

87

3

سازمان مهندسي و عمران شهرداري تهران

ایمنی هنگام کار با  ماشين آلات عمراني

8

88-87

4

سازمان مهندسي و عمران شهرداري تهران

مديريت بهره برداري از ماشين آلات عمراني

 

85 -86

5

مركز آموزش عالي وزارت راه و ترابري

آشنايي با ماشين آلات عمراني و كاربرد آنها

9

84

2

مركز آموزش عالي وزارت راه و ترابري

اپراتوري ماشين آلات عمراني

10

84

3

شركت جهاد نصر كوثر

اپراتوري ماشين آلات عمراني

11

84

3

شركت جهاد نصر كوثر

سرويس و نگهداري ماشين آلات عمراني

12

85

3

شركت جهاد نصر حمزه

اپراتوري ماشين آلات عمراني

13

85

3

شركت جهاد نصر حمزه

سرويس و نگهداري ماشين آلات عمراني

14

85-86

4

شركت جهاد نصر یزد

اپراتوری و سرويس و نگهداري ماشين آلات عمراني

15

88-87

4

شركت جهاد نصر یزد

ایمنی هنگام کار با  ماشين آلات عمراني

16

85-86

6

شركت جهاد نصر خراسان

اپراتوری و سرويس و نگهداري ماشين آلات عمراني

17

85

2

شركت جهاد نصر حمزه

مدیریت بهره برداری از ماشین آلات عمرانی

18

85

1

شركت جهاد نصر حمزه

مدیریت برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

19

85

1

شركت جهاد نصر خراسان

مدیریت بهره برداری از ماشین الات عمرانی

20

88-83

3

مركز آموزش عالي وزارت راه و ترابري

مديريت برنامه ريزي نگهداري و تعميرات

21

88-85-84

6

مركز آموزش عالي وزارت راه و ترابري

شناخت اصول بازرسي ماشين آلات

23

88-85-84

6

مرکز اموزش عالی وزارت راه و ترابری

شناختاصولمديريتوبازبينيماشينآلات

24

88

2

مركز آموزش عالي وزارت راه و ترابري

روش هاي عيب يابي و تعمير ماشين آلات

25

88

2

مركز آموزش عالي وزارت راه و ترابري

شناخت و تشريح كامل روانكاران روغن، ضد يخ ، فيلتر

26

85

2

شركت فراكيان سازه

مديريت بهره برداري از ماشين آلا ت عمراني

27

85

2

شركت فراكيان سازه

شناخت اصول بازرسي ماشين آلات

28

86

2

سازمان همیاری شهرداریهای یزد

اپرا توری و سرویس و نگهداری ماشین آلات عمرانی

29

87

1

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شیراز

پرا توری و سرویس و نگهداری کامیونهای آکسور

30

87

1

تهران-با حضور بيش از 18 شركت

سمينار مديريت بهره برداري از ماشين آلات عمراني

31

88

1

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی

سوخت رساني و الكترونيك ماشينهاي مجهز به ECU

32

88

1

اداره كل راه و ترابري آذربايجان شرقي

روش هاي عيب يابي و تعمير ماشين آلات

33

88

1

اداره كل راه و ترابري اردبيل

مديريت برنامه ريزي نگهداري و تعميرات

34

89

2

مركز آموزش ماشينهاي راهسازي لوشان

اپرا توری ماشین هاي سنگين

35

89

2

مركز آموزش ماشينهاي راهسازي لوشان

سرویس و نگهداری ماشین آلات راهداري و راهسازي

36

89

1

مركز آموزش ماشينهاي راهسازي لوشان

سيستمهاي سرویس و نگهداری ماشین آلات

37

89

1

مركز آموزش ماشينهاي راهسازي لوشان

ماشينهاي خط كشي

38

 

اطلاعیه

هر گونه دستگاه مربوط به نگهداري و عيب يابي ماشین آلات كه از سوي مشتريان محترم سفارش
داده شود توسط اين شركت در كوتاه ترين زمان ممكن قابل تهيه مي باشد.