02166057794

محصولات شرکت

تماس بگیرید تستر روغن ترمز
تماس بگیرید فاز متر دیجیتال
تماس بگیرید دماسنج دیجیتال

 

 هدف

كد دوره 

مدت(ساعت) 

شركت كنندگان 

پيش نياز 

آشنايي با روش استفاده از آناليز روغن در نت ماشين آلات

22

 21

مديران ماشين آلات و  مسئولين تعميرگاه ها

  21و11و12

   محتوای دوره :

 • انواع استراتژي‌هاي نگهداري ماشين آلات(1 ساعت)
 • ويژه‌گي و دلائل انتخاب روش نگهداري از طريق آناليز روغن (3 ساعت)
 • وظائف و خواص روغنهاي مورد استفاده در ماشين‌آلات(2 ساعت)
 • انواع طبقه بندي روغنها (2 ساعت)
 • اصول طراحي سيستم جامع نگهداري از طريق آناليز روغن (2 ساعت)
 • انواع آزمايشهاي عمومي آناليز روغن (1 ساعت)
 • انواع آزمايشهاي تخصصي آناليز روغن (1ساعت)
 • اصول و روشهاي نمونه برداري(1ساعت)
 • اطلاعات همراه نمونه(30 دقيقه)
 • انتخاب فواصل نمونه برداري(30 دقيقه)
 • آلوده كننده هاي روغن (2 ساعت)
 • تحليل ذرات فرسايشي(2 ساعت)
 • اصول عيب يابي از طريق آناليز روغن(2 ساعت)
 • آزمون پايان دوره(1 ساعت)

مدت دوره ها پیشنهادی بوده و براساس توافق با کارفرما قابل اصلاح می باشد.

اطلاعیه

هر گونه دستگاه مربوط به نگهداري و عيب يابي ماشین آلات كه از سوي مشتريان محترم سفارش
داده شود توسط اين شركت در كوتاه ترين زمان ممكن قابل تهيه مي باشد.